Bỉ Ngạn Hữu Yêu

Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
55 chương
Lượt xem:
937
Bỉ Ngạn Hữu Yêu

Ngón tay hắn mơn trớn bờ môi cô, thì thào nói: “Người đời đều có luân hồi, thế nào rồi cũng sẽ nhìn thấy hoa bỉ ngạn.

Hoa này là điểm kết thúc, cũng là điểm khởi đầu.

Nếu có một ngày, nàng và ta xa cách, ta nguyện hóa thành một đóa hoa bỉ ngạn đợi nàng ở “Minh Thành”, nàng có nguyện hiến xương cốt chôn cùng một nơi với ta chăng?”

Truyện cùng thể loại