Chiến Thần Hào Môn

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
2280 chương
Lượt xem:
3770
Chiến Thần Hào Môn

Mười lăm năm trước, hắn là hào môn khí tử, lưu lạc đầu đường, một cái tiểu nữ hài đem chính mình kẹo đưa cho hắn. Mười lăm năm sau, hắn là Đông Phương đệ nhất chiến thần, quyền tài vô song! Vương giả trở về, cam tâm lớn tuổi tới cửa con rể, chỉ vì kia một viên kẹo ân tình, khi ta dắt ngươi tay khi, này thiên hạ, không người còn dám khi dễ ngươi.

Mới nhất
1 ngày trước
1 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước