Còn Nói Em Không Thích Ta

Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
53 chương
Lượt xem:
1240
Còn Nói Em Không Thích Ta

"Dù là quá khứ hay tương lai, ngươi đều là của ta"

Trong Tam giới, ai mà không biết tân Ma Quân Ma giới và vị Thần Quân cửu trọng thiên vạn người kính ngưỡng kia không vừa mắt nhau.

Vị Thần Quân độc thân cả vạn năm đang chuẩn bị cử đại điển khế ước cùng đạo lữ, thế mà Ma Quân kia lại cứ cố tình phá đám, chọn đúng ngày dẫn theo mấy vạn ma binh tới đánh gãy.

Truyền thuyết kể rằng Ma Quân rất hiếu chiến, có thú vui lớn nhất là tấn công Tiên giới, buông lời khiêu khích Thần Quân, nhưng lần nào cũng bị Thần Quân đánh bay ngược về Ma giới, Ma Quân đánh trận nào thua trận ấy, nhưng càng thua lại càng đánh.

Cho tới một ngày, thuộc hạ trung thành nhất của Ma Quân – thân mình đẫm máu, quỳ gối ở cổng trời, kiên quyết xin được gặp Thần Quân.

“Thần Quân, vì chủ tử nhớ thương ngài đã mấy nghìn năm, xin ngài hãy mau tới cứu chủ tử nhà ta!”

Truyện cùng thể loại