Cửa Ngày Càng Nhỏ

Tác giả:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
81 chương
Lượt xem:
1262
Cửa Ngày Càng Nhỏ

Lục Thận trở thành người xuyên nhanh, làm nhiệm vụ của hệ thống 222, giúp người khác sửa lại vận mệnh thê thảm đã xảy ra.

Sau đó, Lục Thận được mở một cánh cửa riêng, có thể thoải mái du ngoạn trong đó.

Cho đến một hôm, hắn cảm nhận được rõ ràng cánh cửa kia thế mà mỗi lúc một nhỏ đi, càng cảm nhận sâu sắc ác ý của thế giới với mình

-----

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, tương lai, xuyên nhanh, hệ thống, chủ công tự công tự thụ, 1v1, HE
Tình trang bản gốc: Hoàn thành 102 chương
Editor: ARE

Truyện cùng thể loại

Thần Ý Sát Thủ

Y Y
228 chương
254 lượt xem

Cao Thủ Tu Chân

2771 chương
844 lượt xem