Cục Cưng Có Chiêu

Tác giả:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
2607 chương
Lượt xem:
11919
Cục Cưng Có Chiêu

Một trận hỏa hoạn đốt sạch tất cả tình yêu của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn.

Sau năm năm cô huy hoàng trở về muốn đòi lại công lý cho chính mình.

Không ngờ đứa bé cô mang về còn có bản lĩnh hơn cả cô.

Đứa nhỏ đứng trước mặt Diệp Ân Tuấn mà vô tội nói: "Chú giúp con một việc được không? Xin chú đó."

Diệp Ân Tuấn cảm thấy ...

Mới nhất
9 tháng trước
9 tháng trước
9 tháng trước
9 tháng trước
9 tháng trước