Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
130 chương
Lượt xem:
2272
Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

★ Mạc Vệ Quân: Huấn luyện viên cảnh sát, trí dũng song toàn, khôi hài hài hước, chính nghĩa dũng mãnh nhưng tính tình táo bạo!

★ Mạc Nhiễm Thiên: thái tử Mạc quốc, phong hoa tuyệt đại, mị hoặc khuynh thành, thiện tâm nhân từ nhưng trời sinh ngu dốt!

Một lần ngoài ý muốn, linh hồn Mạc Vệ Quân xuyên qua vào thể xác Mạc Nhiễm Thiên, và câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

-----

Thể loại: Xuyên qua, cung đình, nhất thụ đa công.

Mới nhất
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước

Truyện cùng thể loại