Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật

Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
97 chương
Lượt xem:
1691
Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật

Chỉ bởi vì sinh hoạt khó khăn, bị cuộc sống áp bức, Triệu Mộ Tịch đành làm giao dịch với người ta, đi quyến rũ Kỷ Dữ Đường.

Mà rõ ràng nhiệm vụ là đi rù quyến người ta, sao cảm giác cô đang càng ngày càng trật sang con đường bị phản quyến rũ vậy???

Đánh bậy đánh lung tung kiểu gì, cuối cùng từ giả thành thật.

Thôi vậy, thuận theo ý trời thôi!

Cuối cùng là cả hai đều thẳng, tự bẻ cong lẫn nhau.

Đây là chuyện xưa của một newbie tự cho là tay già đời trên tình trường. Cuối cùng lại rơi vào cái tròng ái tình của một ngự tỷ phúc hắc.

Cùng tác giả

Truyện cùng thể loại

Chàng Rể Quyền Thế

N-H
4030 chương
4966 lượt xem

Long Vương Trở Lại

181 chương
192 lượt xem