Đại Thú Tân Nương

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
96 chương
Lượt xem:
5427
Đại Thú Tân Nương

Quận Vương Lăng Tử Hạo nguyên nhân bất mãn phụ thân an bài hôn sự, ngày thành thân “không cẩn thận” té gãy chân, muội muội Tử Nhan Quận Chúa liền tự giác anh dũng xung phong thay mặt ca ca nghênh thân, chẳng những bái đường, lại còn động phòng, này. . .

Quận Vương Phi Dương Mạc Tuyền thuở nhỏ mất phụ thân, cùng ca ca nhà bên là bạn thanh mai trúc mã, nhưng không thể không nghe di nguyện phụ thân đã mất mà gả vào Lăng vương phủ, vốn đã đầy bụng ủy khuất, kết quả lại diễn ra chuyện hoang đường thay mặt lấy tân nương,bảo nàng như thế nào nhẫn nại?

Một người vốn là quận chúa điêu ngoa thất thường, một người vốn là lạnh tựa băng sương Quận Vương phi, làm việc tốt thường chịu gian nan a~~~

-----

Editor: Bách Linh

Truyện cùng thể loại