Đại Việt Chúa Tể

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
219 chương
Lượt xem:
1310
Đại Việt Chúa Tể

"Sông núi nước Nam, vua Nam ở

Rành rành định phận ở sách trời..."

Chỉ đơn giản là đã được định sẵn ở sách Trời thôi sao?

Vì sao chỉ có duy nhất sông núi nước Nam mới được sách Trời định sẵn, không ai được phép xâm phạm?

Vì sao trong lịch sử, bọn Khựa không bao giờ từ bỏ ý định đánh chiếm đất nước chúng ta?

Chẳng lẽ là bọn hắn chỉ đơn thuần muốn cướp tài nguyên thiên của nước mình về làm giàu cho nước bọn hắn thôi hay sao? Hay là còn một bí mật động trời khác mà chúng ta chưa từng được biết đến?

Vậy có một vết nhơ trong lịch sử nào của bọn chúng mà bọn chúng muốn che đậy, muốn cho đời sau của chúng ta không biết đến hay không? Hay là đằng sau đó còn có một bí mật vô cùng động trời gì khác hay sao?

Truyện cùng thể loại