Đấu Phá Hậu Cung

Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
90 chương
Lượt xem:
1385
Đấu Phá Hậu Cung

Kiếp trước, nàng bị vị hôn phu mình hết lòng yêu thương phản bội, chính tay giết nàng cùng cốt nhục.

Kiếp này, nàng muốn một bước lên mây, nhìn hắn cúi đầu xưng thần, giết hết tất cả những kẻ đã hại mình khi xưa.

Hậu cung nguy hiểm thì thế nào? Nàng sẽ từng bước từng bước đạp bằng hậu cung, đi lên giường rồng.

Hoàng thượng, người muốn đấu trí, vậy thần thϊế͙p͙ xin theo, chúng ta ban ngày đấu, buổi tối cũng đấu.

PS: Tiết lộ của tác giả: Đây là một câu chuyện hài có, bi có, âm mưu có, tình cảm có. Tôn chỉ là ngược nam phụ căn bã, loại bỏ nữ phụ.

【 Phẩm cấp trong hậu cung 】

Chính nhất phẩm: Quý phi, Thục phi, Hiền phi, Đức Phi

Tòng nhất phẩm: Phu Nhân

Chính nhị phẩm:Phi

Tòng nhị phẩm: Chiêu Nghi, Chiêu viện, Chiêu dung, Thục Nghi, Thục Viện, Thục Dung, Tu nghi, Tu Viện, Tu Dung

Chính tam phẩm: Quý tần

Tòng tam phẩm: Tiệp dư

Chính Tứ Phẩm: Dung Hoa

Tòng Tứ Phẩm: Uyển Nghi, Phương Nghi, Phân Nghi, Đức Nghi, Thuận Nghi

Chính ngũ phẩm: Tần

Tòng Ngũ Phẩm: Tiểu Nghi, Tiểu Viện, Lương Viện, Lương Đễ

Chính Lục Phẩm: Quý Nhân

Tòng Lục Phẩm: Tài Tử, Mỹ Nhân

Chính thất phẩm: Thường Tại, Nương Tử

Tòng Thất Phẩm: Tuyển Thị

Chính Bát Phẩm: Thải Nữ

Tòng Bát Phẩm: Thải Y

Mới nhất
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước

Truyện cùng thể loại

Chiến Thần Tu La

1232 chương
1003 lượt xem