Đoạt Vợ

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
136 chương
Lượt xem:
2466
Đoạt Vợ

Danh môn khuê tú Thẩm Tịnh Xu đêm đó xuất giá, bị nữ tử thần bí cưỡng ép đoạt đi, sau đó... muốn chạy cũng không chạy thoát được con đường bị thao.

-----

Editor: Yulsosexy

Truyện cùng thể loại