Đông Xưởng Truyền Kì

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
102 chương
Lượt xem:
761
Đông Xưởng Truyền Kì

Đông Xưởng là 1 thế lực trực tiếp dưới quyền vua giải quyết các vụ án kì bí và bảo vệ đức vua.

Trích đoạn:

Vào thời nhà Minh tại Trung Hoa, Đông Xưởng là 1 tổ chức trực thuộc dưới quyền của Hoàng Đế bảo vệ và thanh trừ các các mối nguy hại cho chính quyền hoàng thất.

-Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế.

-Chúng ái khanh bình thân-Chu Vân hiệu Đông Vân Đế.

-Bệ hạ hiện tại các vùng chiến tranh giờ đã dập tắt hết rồi a-Thượng Quan Liêu.

-Tốt lắm Thượng Quan tướng quân không hổ làm cho trẫm vo cùng hài lòng.

Mới nhất
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước

Cùng tác giả

Truyện cùng thể loại