Dương Thần

Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
498 chương
Lượt xem:
409
Dương Thần

Thế gian là một đại khổ hải.

Con người ở trong biển.

Thân thể là thuyền.

Linh hồn là một con thuyền trong thân thể con người.

Thuyền lại trở người hướng bờ bên kia mà đi tới. Tu luyện thân thể làm chắc chắn thân thuyền để đến bờ bên kia của Khổ Hải?

Hay tu luyện linh hồn giúp thuyền trong thân thể con người quen thuộc thủy tính đây?

Tu võ đạo thành Nhân Tiên.

Tu tiên đạo thành Thần tiên.

Phải chọn con đường nào đây?

Truyện cùng thể loại

Độc Lộ

231 chương
78 lượt xem