Hằng Đêm Sanh Ca

Tác giả:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
83 chương
Lượt xem:
1330
Hằng Đêm Sanh Ca

Bản văn giảng chính là chuyện xưa hắc đạo Bách Mộc tổ Diệp gia tỷ muội "tương thân yêu nhau", theo loli lớn dần thành quỷ súc ngự tỷ.

Ngụy chủng điền văn, ngụy hắc đạo văn, kỳ thật chính là một thiên YY văn, thỏa mãn tác giả các loại ác thú vị, nếu ngươi cùng tác giả có ác thú vị giống nhau, kia thật sự là thực diệu.

Thể loại: Hiện đại, hắc đạo, tỷ muội luyến.

Mới nhất
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước

Truyện cùng thể loại