Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
176 chương
Lượt xem:
1536
Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân là bộ bách hợp xen với hắc bang, cùng đẩy thuyền cho cặp đôi chúng ta nào.

Triệu Mạt Thương: Chị giữ vững công bằng, không đúng sao?
Thương Mặc: Chị làm đúng.
Triệu Mạt Thương: Chị vì dân phục vụ, không đúng sao?
Thương Mặc: Chị làm đúng.
Triệu Mạt Thương: Như vậy, gặp nguy hiểm lại coi là cái gì chứ ?
Thương Mặc: Em sẽ bảo vệ chị.
Triệu Mạt Thương: Em là Thiếu chủ Thanh Long bang?
Thương Mặc: Đúng.
Triệu Mạt Thương: Chính tà không thể hai... Ngô...
Thương Mặc: Cô gái cố chấp... (hôn môi vẫn tốt hơn)
Một người chịu hết thương tổn, thính lực có chướng ngại lại còn phẫn trư ăn lão hổ giả bộ thuần lương chính là hắc bang Thiếu chủ, ở dưới ánh mặt trời, cùng một người cả người chính khí nữ kiểm sát trưởng gặp nhau... Cái gì? Ngươi nói chính tà không thể lưỡng lập? Khụ..., hay là thủy nhũ. Hòa vào nhau hoàn mỹ nhất... Hi, kiểm sát trưởng đại nhân, chúng ta chung một chỗ đi.

Cùng đọc truyện để khám phá thêm nhé.

Truyện cùng thể loại