Hồ Hoặc Hổ Tâm

Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
72 chương
Lượt xem:
2874
Hồ Hoặc Hổ Tâm

Thường nghe người đời nói một núi thì nhất định không thể chứa hai cọp, nhưng nếu đó là một con cọp mẹ cùng với một con hồ ly - hẳn là sẽ có chuyện náo nhiệt để xem.

Diễn viên: Hồ Lệ Khanh - hồ ly tinh tu luyện vừa được ngàn năm. Hổ chu Kính - hổ tinh ngàn năm
Phối hợp diễn:

Sư Tuyết Như - chủ nhân cũ là Hỗ Chu Kính, hiện tại là Tây Vương Mẫu
Tú bà thân tình gia nhập liên minh (bản sắc diễn xuất)
Xích Hồng (Xích Hỏa Hồ)
Vương quả phụ (Nhền nhện tinh)
Hồ Tiên Nhi (Lão yêu mẹ)
Tiểu yêu Nhược Kiền

Editor: Hoàng Kỳ (ancella091394)

Truyện cùng thể loại