Hồng Bào Quái Nhân

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
80 chương
Lượt xem:
868
Hồng Bào Quái Nhân

Truyện đưa ra hai nhân vật chính, là hai người bạn Tô Bạch Phong và Du Hữu Lượng, là những tài năng mới đang phát triển trong võ lâm, phải đối phó với những tay đại ác, đại tài.

Bên cạnh đó, còn có mối tình trái ngang giữa Du Hữu Lượng và Huyền Hồ, quận chúa Nữ Chân.

Cuối cùng, chính nghĩa thắng gian tà.

Lượng và Phong, mỗi người được trời thưởng cho hai cô vợ tài sắc vẹn toàn, sống hạnh phúc, hoà thuận bên nhau.

Truyện cùng thể loại