Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
115 chương
Lượt xem:
1740
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!

★ Hướng dẫn ăn đường ★
– Công sủng thụ, 1v1, công thụ chỉ có lẫn nhau.
– Công hai chân tàn tật, sau này sẽ bình thường.
– Văn bối cảnh giới giải trí, không đúng hoàn toàn, hư cấu hư cấu hư cấu.

-----

Tác giả: Tú Sinh
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử , 1v1.
Tình trạng: Hoàn (114 chương)
Tag: Hào môn thế gia, Giới giải trí, Ngọt văn
Vai chính: Ôn Nhuận, Diệp Hàn Thanh

Mới nhất
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước

Truyện cùng thể loại