Không Có Kiếp Sau (Một Hữu Lai Sinh)

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
274 chương
Lượt xem:
457
Không Có Kiếp Sau (Một Hữu Lai Sinh)

"Mọi việc xảy ra trong thế giới này đều vì con mà sinh ra"

Nhân vật chính: Mục Căn, Olivia
Nhân vật phụ: Alpha, Sigma…

-----

Edit: Bi
Thể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE.

Truyện cùng thể loại