Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
88 chương
Lượt xem:
834
Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Từ trước ta vẫn luôn cảm thấy, nếu ta chưa từng được sinh ra thì thật tốt biết bao.

Chỉ là không biết từ khi nào, ta đột nhiên cảm thấy, may mắn là mình có thể sống cho đến giờ.

Có lẽ là, từ khi gặp cậu ấy.

Cứ nghĩ bị đụng một cái, là một va chạm nhỏ thôi, ai ngờ đụng vào trong nhà người ta luôn rồi.

Thuộc tính quá nhiều viết không xong công x vả mặt hàng ngày phú nhị đại thụ.

CP: Cố Thanh Trì (công) X Tống Úc (thụ)

Ăn vạ [碰瓷]: ban đầu là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền. Ngày nay, từ này dùng để chỉ những thành phần hay dàn cảnh tai nạn, thích nhảy ra trước đầu xe ở đường lớn giả bộ bị ô tô va phải hòng moi móc tiền bồi thường từ chủ xe (nguồn: Nghe khúc Trung Hoa)

-----

Thể loại: hơi hiện thực hướng, ngoài lưu manh trong lương thiện công x ngoài thổ tào trong tốt bụng thụ, thụ truy công
Editor: Bưởi xanh

Truyện cùng thể loại