Long Uy Chiến Thần

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
3711 chương
Lượt xem:
352
Long Uy Chiến Thần

Chiến thần bao năm ẩn mình

Chịu bao nhiêu ủy khuất xem thường, chịu sự nhục mạ của mọi người.

Chiến thần xuất thế, trời đất cuồng quay

Mới nhất
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước