Luận Sư Tỷ Công Lược Khó Khăn

Tác giả:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
102 chương
Lượt xem:
1229
Luận Sư Tỷ Công Lược Khó Khăn

Đây là một bộ xuyên thư tu tiên giới.

Mình thật thích cá tính của nv 9, nàng là thuộc loại dụ thụ.

Nàng sẽ dụ dổ, đùa nghịch rồi làm nũng với sư tỷ, còn sẽ lâu lâu trừng phạt sư tỷ bằng cách liêu mấy cái vai phụ.

-----

1, Ngọc Cẩn (thật hắc hóa chưa nóng cảnh giác cao lòng ham chiếm hữu mạnh) x Dung Mạch (thực sự là yêu quái nghiệt phóng đãng tính trẻ con).

2, hành văn tra, tô thoải mái.

Truyện cùng thể loại