Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
471 chương
Lượt xem:
128
Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Vì là một Beta sức khoẻ kém, thế nên cả gia đình không ai ưa thích cậu.

Cha mẹ không quan tâm, anh chị em đều không thích chơi cùng cậu.

Anh lại trái ngược cậu hoàn toàn, là một người vô cùng loá mắt, một tướng quân Alpha xuất chúng với xuất thân cao quý.

Hai người vốn nên là hai đường thẳng song song cách nhau mười vạn tám ngàn dặm, vì cớ gì rối cùng một chỗ?

...

"Bảo bối, chúng ta không cần cha có được không? Con chỉ cần ba ba thôi là đủ rồi đúng không nào?"

"Phu nhân, em đừng mơ tưởng! Tôi đã để em chạy một lần, sao có thể để em chạy lần thứ hai?"

...

Một người ôm con chạy trốn, một người khinh thường bá đạo truy theo.

Tranh đấu hoàng quyền nếu có thể bảo vệ được em và con, vậy tôi sẽ không chịu thua càng không thể chấp tay đưa cho người. Nhưng nếu em cảm thấy hoàn cảnh như vậy quá náo nhiệt, tôi có thể mang em cùng con bỏ trốn.

Có trốn cũng phải trốn cùng nhau.

...

"Tiên sinh ngài đừng đùa, em muốn làm quân nhân cùng ngài sánh vai đi tới."

"Beta thì sao? Em sẽ trân trọng cơ hội này."

...

Là nghiệt duyên hay nhân duyên trời cho?

Truyện cùng thể loại