Mộng Giang Hồ

Tác giả:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
97 chương
Lượt xem:
1619
Mộng Giang Hồ

Đông Thành, tứ quốc, chín xứ Cửu Địa, có quỷ nhân hiện diện, nắp quan trên vai, một đường tiến bước, quyết không chùn chân.

Xuất phát muộn, cũng y nguyên cơ hội về đích trước.

Đời vô hận, người vô duyên, ta vô sầu.

Một đời này Trần Bạch Hoàng đã nếm đủ đắng cay, còn ngọt bụi chưa từng thấy, cứ mãi tiến về phía trước. Là cờ, ta cố làm tướng. Là trùng, ta sống rất dai. Người đời giễu cợt, thế nhưng có là gì khi bên ta có hồng nhan bầu bạn?

Truyện cùng thể loại