Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
243 chương
Lượt xem:
918
Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

3012 năm, chúa tể Địa cầu đã không còn là nhân loại, mà là "người chim" .

Bọn họ so nhân loại càng mạnh, càng thông minh, càng ưu việt. Một thúc mỹ thực gia, quyết định đáng khinh cầu bao dưỡng...

Uy uy, ta là bị cả một nhà bao dưỡng, chứ không phải một người, cái gì, chưa lập gia đình dựng sinh điểu đản? Hơn nữa đản bảo bảo còn có bốn cha? Úc, để cho ta chết đi, chết đi! !

-----

Editor: Gia Nghi
Thể loại: Niên hạ công, đại thúc thụ có bánh bao
Tình trạng bản gốc: 230 chính văn + 14 phiên ngoại. Hoàn.

Truyện cùng thể loại