Nhân Tổ

Tác giả:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
821 chương
Lượt xem:
3441
Nhân Tổ

Cơ thể chứa càn khôn. Ý niệm biến vận mệnh.

Chỉ cần ta muốn, thiên địa tự nhiên hết thảy đều tuỳ ta sử dụng.

...

Tay chỉ thương khung.

Miệng phun chân ngôn.

- Ta nói: Có đan đạo.

Một sợi quy tắc sinh ra từ ngón tay của hắn. Thiên địa tự nhiên đại đạo quy tắc từng sợi rủ xuống, ôm lấy tân sinh quy tắc như người mẹ ôm lấy người con. Đan đạo lập tức xuất hiện trong trời đất.

- Ta nói: Có kiếm đạo. Lập tức có kiếm đạo.

- Ta nói: Có trận đạo. Lập tức có trận đạo.

… 

- Ta nói: Nhân tộc là vạn vật chi linh.

- Ta là Nhân Tổ.

-----

ps:

- Đây là truyện mà nhân tộc khốn khổ nhất mà bạn từng biết
- Main chết ngay chap đầu.

Truyện cùng thể loại