Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Tạm ngưng
Tổng:
51 chương
Lượt xem:
1751
Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Làm một pháo hôi vừa nhậm chức.
Nhiệm vụ của Sở Văn Lâm đương nhiên là làm tốt đá kê chân theo cốt truyện yêu cầu.
Nhưng là, vì sao đùi lớn cứ luôn buộc y ăn cơm mềm?
Y thật sự chỉ nghĩ chuyên chú công tác mà thôi a.

-----

Một câu tóm tắt: Đại lão bức ta ăn cơm mềm.
Lập ý: Yêu là phụng hiến vô tư
Chú ý: Chủ công, 1v1, cường thụ nhược công. Không thích mời lui.

-----

Nguồn: Tấn Giang, Oldtimes, Dichngay.
Tổng chương: 114 (bao gồm phiên ngoại).
Tình trạng: Đang edit + beta (23 / 07 / 2021).
Nguồn ảnh: Re°▼作品集7/19発売.

Mới nhất
8 tháng trước
10 tháng trước
10 tháng trước
10 tháng trước
11 tháng trước

Truyện cùng thể loại