Nương Tử Đừng Chạy

Tác giả:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
78 chương
Lượt xem:
1138
Nương Tử Đừng Chạy

Thẩm Nhất Nhất là đại danh của lão đại của tiểu hỗn hỗn môn trên phố Xương Đức. Hắn tướng mạo binh thường, một ngày hắn nhận được tin tức là có hắc lão đại ở phố ba mươi tám muốn gặp người khiêu chiến.

Nhưng hắn lại xem thường người kia, cứ nghĩ người kia tự tìm chỗ chết.

Liệu hắn có chấp nhận lời kiêu chiến của người kia hay không và ai sẽ thắng?

----

Editor: Luving
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, xuyên không, cường công mỹ thụ, sinh tử văn, HE

Truyện cùng thể loại