Quan Trừng

Tác giả:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
61 chương
Lượt xem:
1832
Quan Trừng

A Âm hỏi Phật: Chấp niệm sâu nặng, sao đặng thoát thân?

Phật hỏi lại: Chấp niệm thế nào?

“Chỉ thấy sát na là chàng, niệm thuấn là chàng, đạn chỉ là chàng, la dự tu du đều là chàng.” (*)

Bụng bỏ thầm thêm câu “Tai kiếp cũng là chàng”.

Phật tỏ tường: Chấp niệm dễ gỡ, khúc mắc khó cởi.

Khúc mắc? Khúc mắc chi đây.

Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là hai chữ “Quan Trừng”.

(*) Khái niệm thời gian trong Phật giáo Trung Quốc: Sát na (tiếng Phạn: ksana) là một niệm (ý nghĩ vụt lóe), hai mươi niệm bằng một thuấn (cái chớp mắt), hai mươi thuấn thành một đạn chỉ (cái búng tay), hai mươi đạn chỉ làm một la dự (tiếng Phạn: lava), hai mươi la dự nên một tu du (khoảnh khắc), ba mươi tu du tròn một ngày đêm.

Mới nhất
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước

Truyện cùng thể loại