Quân Tử Có Cửu Tư

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
84 chương
Lượt xem:
957
Quân Tử Có Cửu Tư

Mọi người nghĩ như thế nào về một con người đáng sợ? Lưu manh? Bình thường quá!

Lưu manh có văn hóa? Chưa đủ sợ.

Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy? Có vẻ hơi đáng sợ rồi đó.

Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy mà còn ngang ngược? Cực phẩm của cực phẩm là đây!!!

Mới nhất
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước

Cùng tác giả

Truyện cùng thể loại

Chiến Thần Tu La

1232 chương
818 lượt xem