Sắc Màu Quân Nhân

Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
90 chương
Lượt xem:
510
Sắc Màu Quân Nhân

Truyện Sắc Màu Quân Nhân của Thập Nguyệt Cần Khê đã cho chúng ta thấy tình yêu quân nhân có sự khác biệt như thế nào.

Hạnh phúc là gì khi một bên là vợ, một bên là súng. Chỉ cần một viên đạn thì tất cả sẽ biến mất.

Năm cô hai mươi sáu tuổi, độ tuổi đã
chính chắn và thủ trưởng bắt cô phải trả giá sai lầm của mình. Những sai lầm ấy cần đến thời điểm này là thích họp nhất?

Truyện cùng thể loại