Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Tác giả:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
176 chương
Lượt xem:
3003
Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Năm 2121, thế giới lâm nguy, ô nhiễm toàn cầu trải rộng.

"Chuyên gia gọi đây là một đợt nhiễu sóng, nhưng có lẽ sách sử ghi lại sẽ là một cuộc tiến hóa"

Thế giới bắt đầu hàng loạt thay đổi cực kì phức tạp.

Có thể hôm nay người kia tự nhiên phân ra hai đầu, có thể ngày mai, đóa hoa còn sẽ mọc răng, lại hoặc là ngày kia, cá mọc ra chân, bò lên trêи bờ...

Lục Ngôn: Tôi ư? Tôi chỉ là một bác sĩ trị liệu bệnh ô nhiễm thông thường mà thôi.

Ca bệnh A: Lúc trước tôi mọc ra 18 chiếc xúc tu, ăn (***) ở bờ biển rất vui vẻ. Gần đây bác sĩ Lục cắt giúp tôi 17 chiếc, quả đúng là diệu thủ hồi xuân!

Ca bệnh B: Tôi là một cây nấm độc, bào tử của tôi mang kịch độc, còn có thể ký sinh. Tôi sinh mấy trăm nghìn bào tử nhỏ, khiến cho gia đình vốn đã không giàu có ngày càng giậu đổ bìm leo. Gần đây bác sĩ Lục giúp tôi thực tiễn kế hoạch hóa gia đình, phần đại ân đại đức này suốt đời khó quên!

Ca bệnh C: Tôi mọc ra 8 chiếc miệng, đã kén ăn còn chỉ ăn thịt, vì thế đã mở riêng một lò mổ. Bác sĩ trị hết chứng kén ăn của tôi, tín nữ nguyện cả đời ăn chay, đổi cho bác sĩ Lục đời này hạnh phúc an khang.

Lục Ngôn, vị thần vĩnh cửu trên đỉnh chuỗi thức ăn.

-----

Vai chính: Lục Ngôn | Công tên Đường Tầm An.

Chuyển ngữ: Trầm Yên
Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, sảng văn, thăng cấp lưu, cường cường, chủ thụ
Tình trạng: Đang edit...
【Nhân thiết】[ Vũ lực giá trị MAX khuynh hướng tự hủy công x Người lạnh tâm đen điên phê mỹ nhân thụ ]
Tóm tắt một câu: Hắn vẫn luôn là vị thần đứng đầu chuỗi thức ăn
Ý chính: Nhân loại cùng thiên nhiên có một cuộc sống hài hòa.

Truyện cùng thể loại