Tá Căn Hành Sự (Mượn Căn Làm Việc)

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
100 chương
Lượt xem:
12546
Tá Căn Hành Sự (Mượn Căn Làm Việc)

Cố Thừa Vọng x Diệp Ngôn Tích

Cảnh báo! Nhất định phải tránh mìn, công có hai con ciu bự!

Làm thế nào để dùng hai cây cự điểu làm chết bạn cùng phòng không nghe lời suốt ngày đối nghịch với mình? Online chờ gấp

( song JJ công x song tính thụ, sinh con )
Độ dài: 64 chương
Edit: meomeomoe_520_947 đang tiến hành

Mới nhất
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước

Truyện cùng thể loại