Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
108 chương
Lượt xem:
2620
Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

Lục Tiêu Nhiên xuyên qua đến thế giới Huyền Huyễn, nhưng không hiểu sao cẩu hệ thống chậm chạp không chịu kích hoạt.
Không còn cách nào khác, Lục Tiêu Nhiên chỉ có thể điệu thấp tu luyện, vững vàng trưởng thành.
Nhưng mà, chờ đến khi Lục Tiêu Nhiên đã trở thành tồn tại mạnh nhất tông môn, đột nhiên cẩu hệ thống được kích hoạt.
Lục Tiêu Nhiên: Cẩu hệ thống, ta dựa vào sức mình tu luyện thành một cao thủ đỉnh cấp, ngươi có thể xéo đi rồi.
Hệ thống: Cao thủ đỉnh cấp? Ngươi thành Đại Đế rồi sao? Ngươi thành Chí Cao rồi sao? Ngươi thành Tiên rồi? Hay là thành Thánh rồi? Hay là đã biến thành Sáng Thế Chí Tôn?
Lục Tiêu Nhiên: ... 
Cảnh giới: Đoán Thể, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Linh Cảnh, Sơn Hải, Luyện Thần, Phản Hư, Tạo Hóa, Phá Vọng, Kham Ly, Vương Cảnh, Hoàng Cảnh, Tôn Cảnh, Thánh Cảnh, Đế Cảnh

Truyện cùng thể loại