Thần Cấp Cuồng Tế

Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
353 chương
Lượt xem:
521
Thần Cấp Cuồng Tế

Năm năm trước, anh bị dồn vào con đường chết, một miếng cơm thiu của cô cứu được anh.

Năm năm sau, anh là Thiên Tể hắc ám, thế lực ngập trời, vô cùng giàu sang! Vương giả trở về, chỉ vì muốn được đến nhà cô làm con rể. Nắm lấy tay của cô, thế giới này, bởi vì hỉ nộ của cô mà thay đổi theo...

Truyện cùng thể loại