Thương Tâm Tiểu Tiễn

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
127 chương
Lượt xem:
1227
Thương Tâm Tiểu Tiễn

Tất cả đều tin, chặt đứt gốc cây này sẽ mang đến tai họa cho mọi người.

Bạch Sầu Phi lại hỏi:

- Tại sao?

- Đó là Tô lâu chủ nói.

Dương Vô Tà kính cẩn đáp:

- Ngay cả lão Tô lâu chủ, phụ thân của Tô lâu chủ trước kia cũng nói như vậy.

Truyện cùng thể loại

Săn Hồ Ly

HS
104 chương
707 lượt xem

Thể Tôn

934 chương
1424 lượt xem