Thương Tâm Tiểu Tiễn

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
127 chương
Lượt xem:
423
Thương Tâm Tiểu Tiễn

Tất cả đều tin, chặt đứt gốc cây này sẽ mang đến tai họa cho mọi người.

Bạch Sầu Phi lại hỏi:

- Tại sao?

- Đó là Tô lâu chủ nói.

Dương Vô Tà kính cẩn đáp:

- Ngay cả lão Tô lâu chủ, phụ thân của Tô lâu chủ trước kia cũng nói như vậy.

Truyện cùng thể loại