Tranh Tranh

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
56 chương
Lượt xem:
1411
Tranh Tranh

Từ năm tám tuổi, Diệp Hàm Tranh trở thành bạn cùng chơi của Lục Minh Tiêu.

Không chỉ phải chơi chung mà còn chịu trách nhiệm chăm sóc việc ăn, mặc, ở, đi lại của hắn...

-----

Thể loại: Cửu biệt trùng phùng, ngọt sủng, biệt nữu công X nhân thê thụ
Editor: Bưởi xanh

Mới nhất
8 tháng trước
8 tháng trước
8 tháng trước
8 tháng trước
8 tháng trước

Truyện cùng thể loại