Trộm Mệnh

Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
89 chương
Lượt xem:
1258
Trộm Mệnh

Ly rượu Thao Thiết chứa đựng tham lam, lư hương Ngư Văn đốt cháy phản bội, đèn lồng hình người lượn lờ giữa đêm, đoạn hầu bảo kiếm quân vương ban tặng.

Chúng đều là những vật sống bị Diêm Vương lãng quên.

Có mệnh, có thể trộm.

Người trộm loại mệnh này được gọi là trộm mệnh sư.

Nam Tinh chính là trộm mệnh sư, vì người chết mà trộm mệnh đồ cổ.

Truyện cùng thể loại