Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
110 chương
Lượt xem:
633
Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

Phủ hộ quốc đại tướng quân truyền thừa qua nhiều thế hệ. Tứ công tử Lâm Tịch Cận từ nhỏ luôn bị khi dễ, ở trong viện của người hầu sống suốt sáu năm.+

Tứ hoàng tử Triệu Mặc Khiêm rong ruổi trêи chiến trường, lập được nhiều chiến công hiển hách được hoàng thượng ban thưởng chữ " Hiền ", phong làm Hiền Vương, hoàn toàn tước đi tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Khi hoàng tử tuyển phi, dựa theo ám chỉ của hoàng đế, phủ tướng quân liền đem y gả đi,...

Vì thế, cục diện tranh đoạt cứ thế kéo dài.

-----

Số chương: 156 chương

Truyện cùng thể loại