Trường Tình Nữ Thượng Nữ Hạ

Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
120 chương
Lượt xem:
1334
Trường Tình Nữ Thượng Nữ Hạ

Chuyện tình đau khổ nhất của Mộc Hãn chính là yêu Tạ Khinh Dung.

Tạ Khinh Dung là một nữ nhân thẳng đến không thể thẳng hơn. Nàng yêu Lý Dương, vì thế, ba năm trước, nàng bị Mộc Hãn hủy đi hạnh phúc đời mình.

Bởi vì thiếu nợ Tạ Khinh Dung hạnh phúc, Mộc Hãn muốn lấy phần đời còn lại của mình để bù đắp cho Tạ Khinh Dung.

Nếu như yêu một người hơn mười năm, vậy cũng xem như thật dài rồi.

Kim Linh->Trang Ỷ Mộng -> Mộc Hãn-> Tạ Khinh Dung -> Lý Dương/ Trầm Dật.

Kim Vi Vi -> Trương Tập Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, mình thích cậu"

EDIT: Yu Mỗ (từ chương 1-5), từ chương 6: Dương

Truyện cùng thể loại