Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
1896 chương
Lượt xem:
1604
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Ở tỉnh An Dương của đế quốc, có một lãnh địa quý tộc rất nhỏ và tầm thường, gọi là — Tuyết Ưng Lĩnh!

Chuyện cũ sẽ bắt đầu từ nơi này!

***

Sau « Mãng Hoang Kỷ » « Thôn Phệ Tinh Không » « Cửu Đỉnh Kí » « Bàn Long » « Tinh Thần Biến » « Thốn Mang » « Tinh Phong Truyền Thuyết », đây là bộ tiểu thuyết thứ tám của lão Cà Chua!