Uy Bức Ước Thúc (Chiếm Giữ Yêu Thương)

Tác giả:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
142 chương
Lượt xem:
1778
Uy Bức Ước Thúc (Chiếm Giữ Yêu Thương)

"Không chỉ là máu, nếu tất cả mọi thứ trêи đời ngươi không thích, ta sẽ tuyệt đối không đụng vào. Nếu trong thiên hạ ngươi hận tất cả, ta sẽ tiêu diệt thiên hạ. Nếu ngươi chết, Nhược Y ta nguyện chết chung. Chỉ là ngươi, mọi thứ ta đều có thể ."

Văn án:

Một nữ nhân mềm yếu nhưng nghị lực được trao cho cơ hội trả thù người thân... Được trao cho võ công độc quyền thiên hạ... Được trao cho danh tiếng sát thủ bậc nhất...
Còn nàng, nàng chỉ trao lại cho người kia 1 chiếc vòng đơn giản cũ kỹ...

"Ta cứu ngươi 1 lần, ngươi cứu ta 1 lần. Đã huề nhau, còn cưỡng ép ?"

"Ngay từ lúc trao ta chiếc vòng đó, đã định nghĩa cả đời Sát Tinh Vệ ngươi là của Nhược Y này. Nếu ngươi phản ta, ta thà giết chết ngươi..."

Nàng, vì trả ân nghĩa mà phó thác cả đời cho Nhược Y.
Nàng, vì gặp nạn mà biết Tôn Đồng.
Nàng, vì gặp Tôn Đồng mà đau đớn Nhược Y...

-----

Nhân vật: Sát Tinh Vệ × Nhược Y, Ôn nhu Công - Thâm tình Thụ | Phụ: Tôn Đồng , Lã Tần Uy

Mới nhất
1 năm trước
1 năm trước

Truyện cùng thể loại