Vô Ái Thừa Hoan

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
89 chương
Lượt xem:
202
Vô Ái Thừa Hoan

Thẩm Mặc cho rằng sẽ không có ai đến tìm mình.

Cuối cùng bản thân chẳng còn gì, đã cách ngày chết không xa. Cậu nghĩ cứ như vậy mà một mình vượt qua những ngày cuối đời, an tĩnh mà chết trong chính ngôi nhà của mình có khi là một việc đáng mừng.

Lúc cậu quyết tâm một lòng chờ chết thì Lục Thừa Vũ lại một lần nữa tìm đến...

-----

Thể loại: Tra công tiện thụ.
Số chương: 89 chương + ? PN

Truyện cùng thể loại