Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên

Tác giả:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
75 chương
Lượt xem:
181
Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên

“Anh” chú thụ đạm nhiên x công phúc hắc S.

-----

Trước kia, Ta Phi ở trong trò chơi đánh cược tất cả và mất hết, thế nên từ đó về sau, không hề quan tâm gì nữa.

Sau này lại vào trò chơi, không ngờ bị một thằng em vô lương tâm gài bẫy, thấy được ngay bên ô tình duyên đang sáng lên lại là tên một đại thần.

Tóm tắt: Con đường truy cầu tình yêu tí tởn của đại thúc và đại thần.

Truyện cùng thể loại