Xuyên Nhanh Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào

Tác giả:
Tình trạng:
Đang ra
Tổng:
526 chương
Lượt xem:
3270
Xuyên Nhanh Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào

Nhìn ký chủ mới của mình vừa mềm vừa ngọt lại dễ khi dễ.

Hệ thống đau lòng: "Hết rồi! Tuy nhiên ngay sao đó liền bị vả mặt".

Huh?

Tên tra nam đang quỳ dưới đất khóc lóc nhận sai!

Vai ác nước mắt nước mũi phóng hạ đồ đao!

Nữ phụ ác độc bị ngược đến không lối!

Từ từ, phong cách này có phải hay không rất không đúng?

Này này, chết tiệt?

Ký chủ người mau bỏ đao xuống! đó là nam chủ a ui, đừng đâm hắn!

Nam chủ: Ngoan, bỏ đao xuống, ta chính mình tự đâm! :)

Tác giả: 木如酒

Truyện cùng thể loại