Xuyên Qua Hoang Dã

Tác giả:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
73 chương
Lượt xem:
1605
Xuyên Qua Hoang Dã

Cậu lại đảo ngược, lần đầu tiên mới thấy bóng dáng người ta đã bị dọa mà bỏ chạy.

Lần thứ 2 chính thức gặp mặt, nhưng ngay cả tự giới thiệu cũng chưa kịp làm đã bị đánh ngất tha về.

Lần thứ 3 càng thảm hơn, suýt chút nữa ngay cả xương cốt cũng bị gặm sạch, nếu không phải——khụ khụ, cậu chẳng phải đã bị ——[xx——] sao?

Ngươi, ngươi, ngươi đừng có mà mơ, đừng tưởng ta không có kinh nghiệm [xx——] là muốn làm gì thì làm, ngươi chờ đó!

Bộ này được tặng cho Rioshi, người đã mang bộ truyện này đến với Cáo! 

-----

Edit: Cáo ngố 
Beta Rồng béo
Thể loại: Ngoại tinh, xuyên không, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, huyền nhuyễn, ma pháp
Giản giới: Người ta nói nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến khuynh tình, tam kiến khuynh thành tựu khuynh quốc.

Truyện cùng thể loại