Y Có Khi Nào Sẽ Đi Nhảy Sông Không?

Tác giả:
Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
51 chương
Lượt xem:
992
Y Có Khi Nào Sẽ Đi Nhảy Sông Không?

Toàn bộ Đại Ngu Mãn Châu đều biết, ngự sử và tướng quân bát tự không hợp, bao nhiêu năm nay, chỉ việc đối đầu với tướng quân là mưa bão đều không thay đổi.
Sau này, vào một ngày nào đó, tướng quân nhặt được ngự sử bị hạ thuốc ở thanh lâu...

-----

CP: Tư Đồ Việt (ôn nhu phúc hắc bỉ khí tướng quân công) x Thẩm Mục (si tình ngoan ngoan ngự sử thụ).
Editor: K&D.

Thể loại: song hướng thầm mến, phiên ngoại có sinh tử, đoản văn, không tưởng, hài (thật sự hài), có H

Truyện cùng thể loại