Yêu Đạo Chí Tôn

Tình trạng:
Hoàn thành
Tổng:
1252 chương
Lượt xem:
3963
Yêu Đạo Chí Tôn

Niết bàn sống lại, yêu hoàng tái hiện!

Một kẻ ngu si phụ mã, lắc người trở thành yêu hoàng, yêu quyết, nguyên quyết song tu, yêu lẫm thiên hạ!

Giẫm tiểu nhân, chiêu tiểu đệ, ôm đồm mỹ nhân, thành tựu mạnh nhất yêu đạo con đường!